Términos y condiciones

DesktopPC.eu is een handelsnaam van V-IT Solutions. Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, aanbiedingen en overeenkomsten, tussen u als klant en ons, V-IT Solutions (KvK nr. 65809459), als leverancier van door u afgenomen producten of diensten.

Artikel 1 – Webwinkel
1.1 De webwinkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze contact pagina kunt u ons KvK nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2 Onze webwinkel is voorzien van een SSL-Certificaat. Dat betekent, dat de veiligheid van uw gegevens wordt gewaarborgd doordat deze via een beveiligde verbinding loopt (SSL) waardoor we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3 Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4 Desde entonces 5 junio 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Privacybeleid.

1.5 Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.6 De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.7 Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

Artikel 2 – Bedenktijd
2.1 U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2 Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

2.3 Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. Producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden binnen 14 dagen zijn producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, vales, geheugenkaarten en printer toners met geopende verpakking en voor software op cd’s en dvd’s dient de verzegeling niet verbroken te zijn. Is de verzegeling verbroken, dan kunnen wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan maken.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL, Paypal, Bitcoin, bank overschrijving of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klantgeldt alleen voor zakelijke klanten. Después del período de reflexión de 14 han pasado días y la tienda web ha recibido el pago, ¿Se ha convertido el cliente en propietario del producto en cuestión?.

3.2 El acuerdo se ha concluido electrónicamente., completando los campos requeridos y aceptando los términos y condiciones.

3.3 Como cliente, está obligado a cumplir con su obligación de pago a la tienda web. Si no paga en el plazo fijado, recibirás un recordatorio de nosotros. tienes na 14 dias todavia sin pagar, entonces se cobrarán los costos. Si aún no ha pagado la reclamación adeuda después de varios recordatorios, luego entregaremos la colección a una agencia de colección.

3.4 Después de haber hecho la compra, recibirá una confirmación por escrito de nosotros por correo electrónico- mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5 Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.

3.6 De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 – De prijs
4.1 De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd in Euro en inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2 De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.
U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.3 Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie
5.1 Klachten over de levering dienen in eerste instantie via email, WhatsApp of chat aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

5.2 Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen, en todos los demás casos, nos pondremos en contacto con el fabricante o mayorista por usted y actuaremos como intermediario para usted.

5.3 Las quejas generalmente se presentan dentro de 14 días manejados por nosotros. Las quejas siempre se manejan por escrito..

5.4 En cada producto que le entregamos, ¿Se aplica una garantía de transporte?. Una garantía de entrega solo se aplica a los dispositivos que usted mismo trae para repararlos o los envía por su propia cuenta.. cuanto dura esta garantia, depende totalmente del producto. Los productos utilizados están cubiertos por una garantía de 90 dias de aplicacion, esto se puede ampliar durante su compra para 12 de 24 meses, se cobra una pequeña tarifa por esto, que se indica con cada producto utilizado. Op de meeste nieuwe producten is een garantie van één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen in de schriftelijke bevestiging die u van ons krijgt aangeleverd bij het product dat u heeft gekocht, en op de factuur die u per e-mail krijgt toegestuurd. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

5.5 Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet of zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet, bewuste beschadiging, verbreken/verwijderen van garantiezegel of door het verkeerd gebruik van softwarein dat soort gevallen vervalt de garantie onmiddellijk. Tft en lcd schermen mogen bevatten zogenaamdedode pixels”. Hun aantal wordt bepaald volgens de norm ISO 13406-2. In de ISO 13406-2 ISO-norm staat vastgelegd hoeveel defecte pixels (en wat voor soort, permanent aan of uit) een beeldscherm mag bevatten. Er geldt dat zonder een aankoopbewijs kunt u geen reclamatie vorderen.

5.6 Toestel accu’s vormen een uitzondering. Bij een nieuwe accu is de garantie afhankelijk van de fabrikant. Dit kan variëren van 6 tot 12 en ook meer maanden. Al onze gebruikte producten worden geleverd met een garantie van maximaal 90 dagen op de accu. Dit houdt in dat de accu gedurende deze 90 dagen onder normale gebruikersomstandigheden minimaal 30 minuten bij een laptop en 3 uur bij een smartphone mee moet kunnen gaan.

Artikel 6 – Gegevens over een klant en verwerking van persoonsgegevens
6.1 Het gebruik van de DesktopPC.eu webshop resulteert in de opslag van gegevens. Deze gegevens bestaan uit de gegevens die DesktopPC.eu opslaat over de klant zelf “klantgegevens”.

6.2 De klantgegevens bestaan onder andere uit contactgegevens, IP adressen en bank- en betalingsgegevens. DesktopPC.eu is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de klantgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”). Op de verwerking van de klantgegevens door DesktopPC.eu is de Privacybeleid van toepassing.

6.3 DesktopPC.eu behoudt zich het recht voor om de klantgegevens geanonimiseerd te gebruiken voor analysedoeleinden.

6.4 DesktopPC.eu draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de klantgegevens. De door DesktopPC.eu genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens.

Artikel 7 – Software suministrado
7.1 Indien onze leverancier het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie-overeenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

7.2 De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van deze software.

7.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van DesktopPC.eu, verzoeken wij u vriendelijk bij uw aankoop het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop bij DesktopPC.eu! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen

Usamos cookies para personalizar contenido y anuncios., para proporcionar funciones de redes sociales y analizar el tráfico de nuestro sitio web. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales., publicidad y analisis. Estos socios pueden combinar esta información con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado de su uso de sus servicios.. Acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web.. Puede encontrar más información y la posibilidad de cambiar su consentimiento en nuestro Política de privacidad.

La configuración de cookies en este sitio web está configurada para "permitir cookies" para brindarte la mejor experiencia de navegación posible. Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar la configuración de las cookies o hace clic en "Aceptar" a continuación, estás dando tu consentimiento para esto.

Cerca